Copyright

Het auteursrecht op deze website berust bij MetvanZanten Bijdehand of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan MetvanZanten Bijdehand. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door MetvanZanten Bijdehand.

Wenst u iets over te nemen op uw eigen site of in een gedrukte publicatie, gelieve dan contact op te nemen met MetvanZanten Bijdehand.

Copyright © 2009 MetvanZanten Bijdehand
Huisstijl ontwerp: FFS Ontwerplokaal
Website vormgeving en realisatie: Niels Cober – Nostro.nl


Disclaimer

MetvanZanten Bijdehand betracht uiterste zorgvuldigheid bij het vervaardigen, samenstellen en verspreiden van de informatie op deze website, maar kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid hiervan.

MetvanZanten Bijdehand aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd.
Muntweg 358 | 6532 TM Nijmegen | 06-21678534 | info@metvanzantenbijdehand.nl