Veel gestelde vragen - vervolg

Bovendien ben je door de aanwezigheid van een professional organizer vaak beter in staat objectief naar spullen en papieren te kijken en worden gemakkelijker beslissingen genomen.

Vroeger had niemand een Professional Organizer nodig, waarom nu wel?!
Zeker drie elementen in de huidige maatschappij dragen hier aan bij.
Aan de ene kant zie je dat de tijd en aandacht die binnen een gezin besteed wordt aan het huishouden in de loop der jaren beperkter is geworden. Iedereen heeft het tegenwoordig druk, druk, druk… Denk bijvoorbeeld aan het toegenomen aantal tweeverdieners en éénoudergezinnen, waar tijd voor het huishouden schaars is. Maar de tijd is ook beperkter door veranderde werktijden en toegenomen reistijd tussen werken en wonen. En door veranderde eisen die we onszelf stellen op het terrein van vrijetijdsbesteding.
Aan de andere kant zie je een verschuiving in consumentengedrag dat het best is te omschrijven als “van alles meer”: meer apparatuur in huis (dat sneller verouderd), meer materieel om onze vrijetijdsbesteding te kunnen uitoefenen, meer papierwerk, meer keuzemogelijkheden, etc. Dit alles betekent – naast ruimtegebrek – ook de noodzaak tot het voeren van een omvangrijkere administratie.
De huidige generatie heeft de vaardigheden niet geleerd en weet niet goed hoe ze moeten huishouden.
Kortom: we willen meer in minder tijd, met een betere kwaliteit!<< vorige pagina                                                       volgende pagina >>
Muntweg 358 | 6532 TM Nijmegen | 06-21678534 | info@metvanzantenbijdehand.nl