Werkwijze

1. OriŽnterend gesprek
Tijdens dit – kosteloze - kennismakingsgesprek inventariseren we samen de problemen, wensen en mogelijkheden. En we kijken of het klikt, of we tot een prettige samenwerking kunnen komen.

2. Plan van aanpak & offerte
Op basis van het oriënterend gesprek stel ik een plan van aanpak met offerte op. Hierin staat beschreven tot welke doelstelling we zijn gekomen, wat we daarvoor moeten doen, hoe we dat globaal gaan aanpakken en een schatting van het aantal dagdelen dat we daarvoor nodig hebben met de bijbehorende kosten.

3. Organizing
Na akkoordbevinding van het plan van aanpak en de offerte, plannen we concrete organizingdag(delen) in, hier begint het feitelijke begeleidings-traject. Avonduren en weekend zijn bespreekbaar.

Op een organizingdag gaan we aan de hand van het plan van aanpak met een concreet actielijstje gezamenlijk aan de slag. Als professional organizer begeleid ik bij het opruimen en ordenen en samen brengen we een passende structuur aan.

4. Afsluiting en evaluatie
We kijken gezamenlijk terug op onze activiteiten.

Muntweg 358 | 6532 TM Nijmegen | 06-21678534 | info@metvanzantenbijdehand.nl