Privacy statement

Deze website wordt beheerd door MetvanZanten Bijdehand.
U kunt deze website bezoeken zonder MetvanZanten Bijdehand mee te delen wie u bent of enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig heeft om bijvoorbeeld met u te corresponderen of een aanvraag in behandeling te kunnen nemen.

Gegevensverwerking
MetvanZanten Bijdehand verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van MetvanZanten Bijdehand en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten, (het beoordelen en accepteren van (potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten, het afwikkelen van betalingsverkeer en het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

Muntweg 358 | 6532 TM Nijmegen | 06-21678534 | info@metvanzantenbijdehand.nl